středa, 31 leden 2018 11:51

V letošním roce jsme pro naše žáky opět připravili projekt Oborových dnů.

Samotná práce probíhala od října do ledna, ale učitelé o námětu a náplni přemýšleli celý rok. Snažili jsme se nabídnout taková témata, která žáky zaujmou a budou jim i prospěšná. Nakonec jsme žákům připravili devět oborů, do kterých se mohli přihlásit. Některé obory byly naplněné během několika minut.

Většina žáků pracovala zodpovědně a s elánem a na výsledku to bylo vidět. Dokázali využívat loňské zkušenosti a i poradit šesťákům, kteří se s touto formou práce setkali poprvé. Našlo se samozřejmě i několik žáků, kteří v oborových dnech smysl nevidí a raději by se učili klasicky.

Vyvrcholením oborových dnů byly závěrečné prezentace na letohradském zámku. Vybraní žáci pohovořili o svém oboru a ukázali ostatním své práce. Úroveň většiny prezentujících byla dobrá, určitě zde nastal pokrok oproti loňskému roku.

Součástí oborových dnů je i oborová práce, která má předepsanou délku i formát a ve které žáci navazují na učivo z informatiky. Tato činnost asi děti natrápila nejvíce, ne každý umí správně pracovat s textovým editorem a někdo bohužel ani nechce.

Pro nás učitele bylo velmi cenné vidět děti při jiné činnosti, než při které je známe. Mnoho žáků nás překvapilo tím, jaké věci dokáží udělat. Výborně se dařila i spolupráce napříč ročníky, bylo dobře, že mohli spolupracovat nejstarší deváťáci s nejmladšími šesťáky.

Petr Pupík

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top