Domácí pokusy z chemie
logo

Pokus č.39 - Plyn z novin


foto2 foto3 foto4 foto5

Pomůcky:

  • noviny
  • zápalky
  • nit

Upozornění:

Pracuješ s otevřeným ohněm, buď opatrný. Tento pokus nedělej v bytě! Vyjdi na ulici a tam experiment proveď na nehořlavém podkladu. Máte-li na zahradě ohniště, pracuj tam.

Postup:

Vytvoř z novinového papíru kornout podle obrázku č.2., jdi na ulici a zapal kornout na širším konci. Plyn na druhém konci zapal.

Vysvětlení:

Plyn, který se tvoří při hoření papíru, vychází úzkým koncem kornoutu, kde ho můžeme zjistit a zapálit pomocí hořící zápalky. V tomto případě slouží úzká část kornoutu z novinového papíru jako odvodní trubice.


Projekt EU - Moderně nejen v přírodních vědách
Základní škola Letohrad, Komenského 269