pátek, 07 září 2018 11:52

Třídnické hodiny

Od letošního roku zavádíme ve všech třídách třídnické hodiny. 

Našim cílem je pracovat s třídním kolektivem i nad rámec výuky a vytvářet tak pozitivní a přátelské klima ve třídách.

Když se snažíme o dobré vztahy, musíme si věnovat čas a pozornost. Nemusí být podstatné, jaké konkrétní činnosti se věnujeme, důležité je „být spolu“, sdílet společný čas a prostor a sejít se za jiným účelem, než je výuka.

Děti i třídní učitel mají větší šanci na společné naladění a vytváření vztahů, které umožňují zdravé fungování skupiny. Učitel se může přímo zaměřit na práci se skupinovou dynamikou třídy a na reflexi dění ve třídě. Může vést děti k vědomému vnímání sebe i druhých a přijetí spoluodpovědnosti za to, jak to ve třídě vypadá. Důležité je všímat si toho, co se daří a funguje a za co se mohou děti ocenit. Třídnická hodina samozřejmě nabízí prostor také na konstruktivní řešení konfliktů a nepříjemných situací. Třídnické hodiny tak slouží jako účinná prevence sociálně nežádoucích jevů.

Náplní třídnických hodin mohou být aktivity a hry zaměřené na podporu sebedůvěry a pozitivních hodnot (jako jsou např. spolupráce, empatie, odpovědnost, přátelskost apod.), společné vaření ve školní kuchyňce, sportovní aktivity nebo třeba příprava společných akcí (vánoční jarmark, odpoledne s rodiči, školní akademie apod.). Třídnické hodiny budou probíhat vždy ve středu 5. hodinu (1. - 4. ročník) nebo 6. hodinu (5. - 9. ročník). O případných změnách budou rodiče informováni prostřednictvím žákovské knížky.

Pedagogický sbor ZŠ Letohrad, Komenského 269

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top