pondělí, 11 únor 2019 12:28

Leden na naší škole

Vánoční prázdniny se přehouply jako nic a nás učitele společně s žáky čekala práce spojená s blížící se klasifikací a pololetním vysvědčením. 

I přesto se jak učitelé, tak i děti stíhali věnovat velkému množství dalších aktivit.

I v perném lednovém období se naši pedagogové pečlivě vzdělávali a školili, např. v oblastech výchovného poradenství, metodiky prevence, čtenářských dovedností či mikroklima třídy. 

Paní preventistky domluvily pro vybrané třídy speciální programy vedené pracovníky PPP, aby se naši žáci poučili a zlepšilo se školní klima. Sedmé ročníky se zúčastnily programu s názvem Ne, návykovým látkám, šesté ročníky absolvovaly program Před tabulí, za tabulí.

Žáci si také našli čas na soutěžní aktivity a reprezentování naší školy, ať už šlo o krajské kolo florbalu 6. a 7. tříd nebo dějepisnou či matematickou olympiádu.

Dne 15. ledna se uskutečnila tzv. Hra na školu pořádaná ve spolupráci s letohradskými mateřskými školami. Budoucí školáci si tak mohli vyzkoušet, jaké to bude, až nastoupí do první třídy a na co se mají těšit.

S blížícími se prázdninami byly děti stále více a více natěšení, proto jsme jim konec ledna zpříjemnili divadelními představeními. První až čtvrtá třída zhlédla Lišku Bystroušku, pátý až devátý ročník pak inscenaci Založení republiky, to vše v podání jednoho herce.

Dne 28. ledna proběhla klasifikační porada, kde jsme společně zhodnotili výsledky, jichž naši žáci dosáhli během tohoto pololetí.

V posledním lednovém týdnu probíhal na naší škole od pondělí do čtvrtka Intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím. Děti, které využily této příležitosti, si mohly vyzkoušet netradiční výuku, získat mnoho zkušeností a naučit se novým výrazům.

Teď už zbývá jen užít si pololetní a na ně navazující jarní prázdniny a s nově nabytou energií k práci a elánem se vrátit do nového pololetí.

Nejvíce vás zajímá

  • T - profi 2023

    Letohrad úspěšný v krajském kole polytechnické soutěže Talenty pro firmy T – profi 2023

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top