úterý, 02 duben 2019 06:14

Březen na naší ZŠ

Měsíc březen byl na naší škole opět vyčerpávající a plný nejrůznějších činností a zážitků.

Ve čtvrtek 7. března se žáci osmých tříd zúčastnili anglického divadelního představení Jack and Joe v Lanškrouně. Žáci i doprovázející učitelé byli divadlem nadšení. O týden později si angličtinu procvičil celý druhý stupeň. Tentokrát vše probíhalo v režii pana Kocurka, jehož povídání o Kanadě bylo velice zajímavé.

1. až 3. třída si užily plavecký výcvik a v pátek 22. března také promítání Čarodějnické pohádky v kulturním domě. Děti z první třídy si též strávily dopoledne plné nejrůznějších aktivit v městské knihovně.

Družina též nezahálela a paní družinářky připravily pro děti možnost spaní ve družině.

Dvakrát také proběhla tzv. Hra na školu, kdy si budoucí prvňáčci vyzkoušeli, co je ve škole čeká a na co se mají od září těšit.

Březen byl bohatý na kurzy, semináře a školení našich pedagogů. Kromě pravidelného školení metodiků prevence a výchovné poradkyně získávali naši pedagogičtí pracovníci nové poznatky a zkušenosti v oblasti kariérového poradenství, prevence sebepoškozování, inkluze, práce s dítětem s ADHD nebo se seznamovali s novými metodami a aktivitami při výuce matematiky a chemie.

Prohlubovali jsme také své dovednosti RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), v rámci kterého paní učitelky Helena Augustová a Hana Hrdinová připravily odpolední setkání s rodiči, kde je názornou formou seznamovali s tím, jak učíme jejich děti kriticky myslet.

Dne 26. března se na naší škole konal Den otevřených dveří. Věříme, že se zavítavším návštěvníkům u nás líbilo a že se k nám budou budoucí prvňáčci a šesťáci o to víc těšit.

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

  • Vodácký výcvik

    Ač se to nezdá, tak se blíží konec školního roku a s ním i vodácký výcvik na Vltavě.

  • Talenty pro firmy

    Talenty pro firmy opět soutěžily

Foto z naší školy

Top