pondělí, 01 červen 2020 11:02

Zahájení výuky II. stupně

Vážení rodiče, milí žáci 2. stupně,

v souladu s harmonogramem uvolňování opatření na školách otevřeme od 8. 6. 2020 postupně 6. – 8. ročníky. 

Vážení rodiče, milí žáci 2. stupně,

v souladu s harmonogramem uvolňování opatření na školách otevřeme od 8. 6. 2020 postupně 6. – 8. ročníky. Deváté ročníky si domluví na setkávání třídní učitelé. V našem zájmu i zájmu dětí bude objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatné práce mimo školu, domluvení si závěrečných prací s třídním učitelem. V tu dobu se zruší on-line výuka. V pondělí a středy by chodili žáci 6. a a 6. b. V úterý a čtvrtek žáci 7. a, 7. b, 8. a, 8. b. Bude nastaven speciální rozvrh (najdete v příloze). Mimo to budou individuálně pozváni žáci, kteří po dobu nouzového stavu nepracovali. Prosím sledujte žákovskou knížku. Žáci, kteří do školy nebudou chodit, budou dostávat úlohy nadále prostřednictvím výukového webu. Úlohy dodají nejpozději do 3 dnů.

Třídní učitel se s žáky bude domlouvat na závěrečných pracích (odevzdání učebnic – pouze deváté třídy, vyzvednutí školních potřeb, brigáda na školní zahradě). Šesté, sedmé a osmé třídy budou učebnice odevzdávat až v září.

Žák musí donést podepsané Prohlášení – v příloze, bez něj nebude vpuštěn do školy. Dále musí mít 2 roušky a sáček na roušku, papírové ručníky (utěrky). Ve společných prostorách školy musí mít všichni roušku a dodržovat hygienická pravidla. Ve škole se žák bude řídit pokyny vyučujících. Dle rozvrhu se žáci budou učit do 23. 6. Od 24. 6. budou probíhat závěrečné úklidové práce hlavně s třídními učiteli. V pondělí 29. 6. bude vydáno vysvědčení a snad proběhne rozloučení s deváťáky na Zámecké terase od 15.00.

Možnost oběda pro žáky 6. - 9. tříd bude od 12.20 – dříve do ŠJ žáci 2. st. nesmí! Nebo si mohou oběd vzít do nádob okénkem z venku.

Doufáme, že se nám společně podaří úspěšně dokončit tento „zvláštní“ školní rok.

                                                                       Pavla Skácelíková

 

 

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

  • Výsledky o zápisu do 1. ročníku

    Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ.

  • Zápis do 1. ročníku

    zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád). 

     

Foto z naší školy

Top