čtvrtek, 17 září 2020 09:08

Projekt Po stopách Jana Amose Komenského

Na jméno slavného spisovatele, filozofa, učitele a velkého myslitele Jana Amose Komenského naši žáci asi dlouho nezapomenou. 

Nejenže už skoro devět let navštěvují školu po něm pojmenovanou, ale také se odhodlaně pouští do náročné aktivity, která jim byla na přelomu osmé a deváté třídy v hodinách češtiny nabídnuta. Po prvotních obavách a ne příliš velkém nadšení ze zadaného úkolu se však odhodlali a pustili se do toho s vervou.

 

Cílem bylo ve dvojicích vytvořit krátké video, ve kterém by jakýmkoli způsobem představili našeho Učitele národů. Proto se v době distanční výuky na jaře vydali na různá místa, kde mapovali jeho život či zasedli na několik dlouhých hodin k počítači a pátrali v různých zdrojích. Povedlo se jim to opravdu na jedničku s hvězdičkou. V září jsme společně ve třídě zhlédli všechny práce a musím uznat, že jsem byla opravdu mile překvapená nad jejich (nejen) IT dovednostmi, vtipem a celkovým zodpovědným přístupem, který zaujali. Věřím, že jim tato zkušenost bude do života ku prospěchu. Pro ukázku jejich snahy můžete zhlédnout níže například video Vojty Otevřela a Sebastiana Fuchse či práci Báry Fialové a Klárky Lipenské.

V dalších hodinách své vědomosti oprášili díky výstavě krásných informačních plakátů o životě Komenského, kterou máme instalovanou v prostorách vestibulu u šaten již několik měsíců. Hodnotím to tedy, že výročí jeho úmrtí (350 let) jsme připomněli dostatečně a stylově.

Ivana Zemanová

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

  • Výsledky o zápisu do 1. ročníku

    Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ.

  • Zápis do 1. ročníku

    zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád). 

     

Foto z naší školy

Top