středa, 18 listopad 2020 11:52

Vyhlášení voleb do Školské rady

Vážení rodiče,

protože končí volební období Školské rady, vyhlásila jsem volby do nové Školské rady

Vážení rodiče,

protože končí volební období Školské rady, vyhlásila jsem volby do nové Školské rady dle nového Volebního řádu, který byl schválen usnesením Rady města Letohrad 893/2020 ze dne 14. 10. 2020.

Ten umožňuje hlasování dálkovým způsobem.

Proto vás prosíme o hlasování prostřednictvím elektronické žákovské knížky – odkaz ankety (vlevo), kde budete moci od 20. 11. do 27. 11. 2020 hlasovat – vybrat 3 kandidáty. Po ukončení hlasování budete s výsledkem seznámeni.

Děkujeme za spolupráci.

Pavla Skácelíková

Školská rada:

 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů
 • schvaluje výroční zprávu školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

 • Výsledky o zápisu do 1. ročníku

  Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ.

 • Zápis do 1. ročníku

  zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád). 

   

Foto z naší školy

Top