pátek, 30 duben 2021 08:37

Výuka od 3. května

Rozhodnutím ministerstva zdravotnictví se v rámci Pardubického kraje vracejí od pondělí 3. května 2021 do škol i žáci 2. stupně základních škol. Od 3. května začínají rotační způsob výuky i třídy na 2. stupni základní školy.

 

Týden od 3. května

V týdnu od 3. května budou ve škole 2., 3., 5. 6.A, 6.B, 7.A, 7.B. Ostatní třídy budou mít distanční formu výuky. 

 

Týden od 10. května

Do školy na prezenční výuku nastoupí žáci 1.A, 1.B, 4., 8.A, 8.B, 9.A, 9.B. Ostatní žáci se budou nadále vzdělávat distančně.

 

Rozvrh hodin

Učí se podle stálého rozvrhu. Mohou nastat drobné změny, proto sledujte svůj rozvrh v žákovské knížce.

 

Školní družina

Školní družina je pro přihlášené žáky otevřena každý den od 7 do 7.45 hodin a odpoledne do 16 hodin. Vzhledem k nutnosti testování je nutné, aby žáci nastoupili v pondělí a ve čtvrtek vždy v 7 hodin.

 

Stravování

Obědy ve školní jídelně se vydávají jako při běžném provozu, rozvrh hodin je přizpůsoben tak, aby se v  Oběd na pondělí si musí žáci objednat, dnes na to byli upozorněni během svých onlajnových hodin.

 

Testování, roušky

Testování bude každý týden probíhat formou samoodběru. Důsledkem neúčasti na testování je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Testovat se nemusejí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 h) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusejí také ti, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního testu s pozitivním výsledkem. To je ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné, či elektronické podobě).

V případě pozitivního testu vás škola kontaktuje, abyste si pro dítě přišli, nebo, pokud je taková dohoda, může starší žák opustit školu sám. Zákonný zástupce žáka následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního PCR testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě, žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Ve škole je i nadále dodržovat přísná hygienická pravidla, každý žák musí mít na každý den alespoň dvě zdravotní roušky nebo respirátor. Jednu roušku můžeme dětem poskytnout z našich zásob.

Časový průběh a místo testování:

7.00 - děti navštěvující školní družinu

7.45 - žáci 2. třídy, žáci 2. stupně

8.00 - žáci 5. ročníku

8.15 - žáci 3. ročníku

Testovací místnost:

Žáci 1. stupně se testují v tělocvičně, žáci 2. stupně ve svých kmenových třídách.  Prosíme rodiče, kteří potřebují při testování svým dětem asistovat, aby se při příchodu do tělocvičny přezuli.

Petr Pupík, zástupce ředitele školy

 

 

Odkaz na webové stránky s dalšími informacemi.

 

 

 

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top