pátek, 08 duben 2022 05:40

Matematický klokan

to není upoutávka pro návštěvu letohradských klokanů, ale název matematické soutěže, 

které se zapojili žáci v kategoriích určených pro příslušné ročníky: CVRČEK (2. - 3. r.) KLOKÁNEK (4. - 5. r.), BENJAMÍN (6. - 7. r.) a KADET (8. - 9. r.).

Nejlepších výsledků dosáhli v kategorii KLOKÁNEK naši páťáci, Anežka Skalická a Vojtěch Sysr, kteří získali maximální možný počet bodů, a tak obsadili 1. místo z 1 556 soutěžících v okrese Ústí nad Orlicí. Hned za nimi 2. místo obsadil Jakub Skalický, žák 4. třídy.

Jim patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Výborných výsledků dosáhli i další řešitelé, které tímto chválíme, děkujeme za účast a jsme rádi, že přijali tuto matematickou výzvu.

Poděkování patří v neposlední řadě i vyučujícím, kteří soustavně rozvíjejí matematické myšlení dětí a podporují talentované žáky.

Jarmila Hatková

 

 

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top