pátek, 11 listopad 2022 13:52

Projekt Leonardo da Vinci

Ohlédnutí za projektem „Leonardo da Vinci“

„Leonardo všude, kam se podíváš“……tak by se dal nazvat jeden týden u nás ve škole.

Ve vestibulu školy je až do zimy k vidění výstava z tohoto projektového týdne. Prohlédnout si můžete banery od všech tříd, které toto téma originálně zpracovaly. Ale co tomu všemu předcházelo?

Leonardo da Vinci byl natolik všestranný člověk, že jsme se rozhodli jeho osobnost a dovednosti přiblížit i dětem. A to napříč všemi předměty.

Hned v pondělí se školou nesla renesanční hudba, která nás vtáhla zpět do 15. a 16. století. Po celý týden byly výukové hodiny přizpůsobené tématu a z ohlasu dětí, zdá se, to pro ně bylo i příjemným zpestřením. Ve středu nás čekalo překvapení! Ve škole se objevil samotný Leonardo da Vinci, a nakreslil nám dokonce na památku překrásný obraz. V tento den se uskutečnilo i divadelní vystoupení spolku Pernštejni, kteří s sebou přivezli spoustu strojů a vynálezů. Ty si děti mohly nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet, jak fungují. Pátek jsme celotýdenní práci završili vytvářením banerů, na nichž jednotlivé třídy celou svou práci shrnuly.

Prvňáčci si zkusili zrcadlové čtení textu, vyráběli si rentgenový snímek ruky. Ve třetí třídě tvořili myšlenkovou mapu, stavěli modely z krychlí a špejlí, a troufli si dokonce i na jeden vynález – padák. Páťáci řešili hlavně kódy a šifry, hledali přísloví schované v obrázku, vyhledávali v encyklopediích, přenesli Monu Lisu do jiné krajiny, četli a poslouchali příběhy o Leonardovi.

Na druhém stupni si žáci ve fyzice vyzkoušeli stavbu da-Vinciho mostu, v přírodopise vyráběli mechanickou ruku, v zeměpise zhotovili ze staré kozačky Itálii, rodnou zemi da-Vinciho, a zaměřili se na místa, kde působil. V matematice se pracovalo se zlatým řezem. Ve výtvarné výchově se malovaly Mony Lisy. V hodinách angličtiny žáci četli články a této významné renesanční osobnosti, vyzkoušeli si únikovou hru, a dokonce se stylizovali do obrazu Poslední večeře Páně a následně mezi sebou soutěžili na instagramu. Hodiny českého jazyka byly ve znamení procvičování mluvnice, porozumění textu a slohových úloh na textech o Leonardovi. Dějepis zase nabídl detailní prostudování obrazu Poslední večeře Páně pomocí QR kódů a zajímavosti o něm. Následně žáci samostatně vyhledávali podstatné informace z textů.

Dále se vyráběl Leonardův kalendář, mechanický stroj z merkuru, zkoumalo se schéma Vitruviánského muže, sepisovaly se deníky a vytvořila se i knihovna Leonarda da Vinciho! A mnoho mnoho dalšího…..

Přijďte se na na naše zdařilé výrobky podívat, výstava stojí za to.  

Arrivederci!

Petra Nožková

 

  A jak hodnotí projekt „Leonardo da Vinci“ žáci?

 Celý tento týden byl zaměřený na Leonarda da Vinci. Leonardo da Vinci byl všestranný umělec, zabýval se např. malbou, architekturou, hudbou, Dále to byl významný inženýr, matematik, fyziolog, chemik, návrhář, botanik. Ve středu byla v tělocvičně výstava. Vyprávěli nám, že Leonardo uměl malovat i psát oběma rukama současně a zrcadlově. Ve své pracovně měl neustále „bordel“, protože měl strašně moc rozdělané práce. Byl také zajímavý tím, že chodil různě po ulicích a maloval kolemjdoucí lidi. Jeho nejznámější dílo je Mona Lisa, má cenu 18 miliard Kč.

 

Rosťa Špika

 Tento týden se konal projekt Leonardo da Vinci. Dozvěděli jsme se spoustu informací. Při hodinách jsme probírali učivo, které souviselo s Leonardem. Při hodině matematiky jsme probírali zlatý řez a zlatou spirálu. Při dějepise jsme vyráběli kartičky o jeho životě. Narodil se r. 1452 a zemřel 1519. Byl to učeň dobrého malíře. Když malíř zjistil, jak dobrý je, tak už nikdy nesáhl na štětec. Při češtině jsme dělali práci s textem. Text byl o deníku učně Leonarda. Ve středu k nám přijeli dva páni a udělali představení o jeho životě. Také tam byly modely toho, co vymyslel. Viděli jsme např. první návrh helikoptéry, kola, jeřábu, děla s více hlavněmi. Leonardo je velmi známý také kvůli dvěma obrazům. Obraz Mona Lisa a nástěnná malba Poslední večeře. Věnoval se také sochařství, anatomii, architektuře, inženýrství a uměl latinu. Tento týden byl zajímavý a hodně jsem se toho o Leonardovi dozvěděl.

 

Martin Štěpánek

 Na představení jsem se dozvěděl něco z Leonardova života. Netušil jsem, že Leonardo studoval anatomii a že byl vynálezcem. Nejvíce se mi líbilo, že jsem si mohl prohlédnout díla zblízka a mohl jsem si vyzkoušet jeho vynálezy. Zajímavé bylo i to, že to hráli dva herci a že si rychle měnili kostýmy. Vymyslel také dělo s několika hlavněmi a tank, co mohl střílet do všech stran. Měli tam některá díla, která byla přesně a detailně udělaná. Bylo to zajímavé.

 

Matyáš Jelínek

Fotogalerie (Původ fotografií: archiv ZŠ Komenského)

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

  • Výsledky o zápisu do 1. ročníku

    Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ.

  • Zápis do 1. ročníku

    zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád). 

     

Foto z naší školy

Top