úterý, 31 leden 2017 06:53

Druhý oborový den

Po úspěšné exkurzi k vodojemům, vodárně a na čistírnu odpadních vod v Letohradě první oborový den, následoval den druhý, kdy žáci provedli pokusy, v nichž zkoumali povrchové napětí vody a zjišťovali, čím jej lze snížit a jak se snížení projevuje.

Také si ověřili, že směs ledu a kuchyňské soli tvoří při -15°C  stále kapalnou směs. Kde se této vlastnosti využívá? I na tuto otázku se jim dostalo odpovědi. Všichni pracovali se zaujetím a teď je čeká úkol důležitý, zpracovat dle pokynů informace z druhého dne, které odešlou ke kontrole, případné konzultaci do 14. února. Pak už jen budou zpracovávat podle předem daných pokynů poznatky z obou dnů a někteří si mohou vytvořit i prezentaci.

 

Jarmila Hatková

 

Fotogalerie k prohlédnutí

 

Nejvíce vás zajímá

  • T - profi 2023

    Letohrad úspěšný v krajském kole polytechnické soutěže Talenty pro firmy T – profi 2023

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top