Dynamické pracovní listy z matematiky

Dělení desetinných čísel


Cvičení je určené k procvičení dělení desetinných čísel. Do příslušných políček doplň výsledky a pomocí tlačítka odešli ke kontrole. Okamžitě se dozvíš, jestli máš příklady vypočítané správně.



0.08 : 0.2= 2.8 : 0.7=
7.2 : 0.09= 0.049 : 0.7=
0.18 : 0.06= 9 : 0.3=
0.064 : 0.16= 8 : 1.6=
0.018 : 0.6= 0.04 : 5=





Vytvořeno v rámci projektu EU - Moderně nejen v přírodních vědách na ZŠ Letohrad, Komenského 269

logolink