čtvrtek, 26 leden 2017 00:23

Ve dnech 21. a 22. března 2013 se naší škole konal historický projekt zaměřený na život vězňů v koncentračním táboře. Do tohoto projektu se zapojily deváté třídy, které měly za úkol zjistit co nejvíce informací a dané téma zpracovat. Žáci byli rozděleni do devíti skupin a každá měla námět „uchopit“ z jiného pohledu-výtvarného, literárního a PC.

První den mladí historici získávali co nejvíce poznatků a informací z předložených materiálů. K dispozici měli dobové dokumenty, dopisy a obrázky vězňů, záznamy z konferencí, dobové fotografie, mapy, učebnice a v neposlední řadě také audiovizuální výpovědi svědků holocaustu.

Žáci se práce chopili velmi svědomitě. Práce s materiály byla připravena ve třech místnostech, studenti si tedy v jedné třídě vyzkoušeli práci s dobovým dokumentem, ve druhé se učili vyčíst co nejvíce zajímavostí z obrázků a v poslední učebně zhlédli film o Martě Kottové a Arnoštu Lustigovi, kteří oba přežili Osvětim. Po celou dobu jim byli k dispozici učitelé, se kterými mohli případné problémy konzultovat.

Pátek byl věnován zpracování získaných vědomostí a děti si tak mnohdy na vlastní kůži mohly vyzkoušet pocity vězňů, např. při vytváření dopisů, básní, ale také při malování obrázků.

Na základě práce žáků devátých ročníků vznikly tyto webové stránky, které mapují jejich dvoudenní projektovou práci. Završením projektu byla návštěva Osvětimi v dubnu 2013.

Velké poděkování patří také panům učitelům Mgr. Pupíkovi a Mgr. Rybkovi, kteří se na projektu podíleli.

Věřím, že projekt „Život vězňů v koncentračním táboře“ žáky oslovil a obohatil. Téma totalitních režimů je v naší době bohužel stále aktuální a je důležité studenty o této hrozbě informovat.

Mgr. Petra Novotná

Webové stránky projektu

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top