čtvrtek, 26 leden 2017 00:31

Dopravní výchova

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi naše aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Naším cílem je dopravní výchovu začlenit do výuky tak, aby vznikl jednotný ucelený výukový materiál.

Od 1. třídy dětem poskytujeme v přiměřené šíři a hloubce jejich vývojové úrovně poučení k bezpečnému pohybu při sportovních aktivitách, hrách s míčem, pěší chůzi i na dětských jízdních prostředcích. V mladším školním věku se tak žáci nejvhodněji učí správnému chování v dopravních situacích, řeší modelové nebo animované problémy, hledají správná rozhodnutí. Významné místo v dopravní výchově má praktický, kvalifikovaně vedený cyklistický výcvik na dopravním hřišti a získání „Průkazu cyklisty“.

V 1. období děti rozeznávají nebezpečí různého charakteru, využívají bezpečná místa pro hru a trávení volného času, řeší modelové situace v chování chodce.

V 1. a 2. třídě připravujeme projekt, který se skládá z těchto částí.

1.      Přechod pro chodce

      (ovládání orientace vpravo, vlevo, využití přechodů pro chodce)

2.      Dopravní značky (poznávání, kresba)

3.      Procházka v okolí školy (vyhledávání a pojmenování dopravních značek)

4.      Krizové situace (základy 1. pomoci)

5.      Ukončení projektu (reflexe žáků, pohybové hry)

Ve 4. ročníku (ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Animo Žamberk) absolvují žáci dvě části dopravní výchovy: teoretickou výuku s lektorem dopravní výchovy a praktickou část na dopravním hřišti v Žamberku. Ti žáci, kteří uspějí v závěrečném testu a jízdě na DDH,  získají tzv.“ Průkaz cyklisty“, který zpravidla předává slavnostně příslušník policie.

 

 

Ve vyšších ročnících už žáci prakticky zužitkovávají své znalosti a dovednosti při přechodech do divadla, na tělesnou výchovu a v rámci exkurzí a výletů.

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

  • Vodácký výcvik

    Ač se to nezdá, tak se blíží konec školního roku a s ním i vodácký výcvik na Vltavě.

  • Talenty pro firmy

    Talenty pro firmy opět soutěžily

Foto z naší školy

Top