Adaptační kurzy

Adaptační program má na naší škole dlouholetou tradici. Tato třídenní aktivita je součástí Minimálního preventivního programu školy a uskutečňuje se v polovině září. Adaptační program zajišťují třídní učitelé a je určen všem nově příchozím žákům šestých tříd. Do naší školy se sjíždějí děti z  okolních obcí a cílem adaptačního programu je umožnit jim co nejplynulejší přechod do nového prostředí, pomoci jim vytvořit a upevnit vztahy s vrstevníky ve třídě, poznat se lépe se svým novým třídním učitelem.. První informace o celém programu dostávají rodiče žáků již koncem páté třídy. V průběhu dvou dnů jsou žáci společně se svými třídními učiteli zaměstnáváni různými aktivitami seznamovacími, prožitkovými, tvořivými, pohybovými či relaxačními. Žáci si vytvoří vlastní pravidla třídy a další materiály, s nimiž mohou nadále pracovat na třídnických hodinách či ve výchovných předmětech. Učí se rozvíjet komunikační dovednosti, spolupracovat v týmu, hledají si své místo v novém kolektivu, posilují vlastní sebedůvěru.  Aby byly naplněny cíle adaptačního programu, měli by se účastnit všichni žáci nového třídního kolektivu.

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top