Preventivní programy

Práce s třídními kolektivy je zaměřená na podporu pozitivního sociálního klimatu ve třídě, řešení konfliktů a problémů mezi žáky způsobem, který opětovně vede k přátelské atmosféře ve třídě.

Zároveň jde i o prevenci šikany  a dalších sociálně nežádoucích jevů.  Mezi cíle intervenčního programu se třídou patří:

  • rozvíjet schopnost žáků navazovat přátelské vztahy s vrstevníky
  • vytvořit prostor pro efektivní sociální komunikaci
  • zvyšovat schopnost nenásilného zvládání konfliktů ve třídě
  • podpořit spolupráci mezi žáky
  • zlepšit sociální klima v indikovaných třídách
  • spolupracovat s třídními učiteli a dalšími členy ŠPP při řešení situace ve třídě

Cílem práce se třídou není najít „viníky“ nebo označit některé žáky za „problematické“; principem programu je práce s celou skupinou a jde zejména o to, aby se všichni žáci mohli k situaci ve třídě vyjádřit, mohli mluvit a jednat sami za sebe a dostali prostor k uskutečnění změn, pokud je sami požadují nebo pokud je požadují jejich učitelé.

O práci se třídou jsou rodiče žáků, kterých se program týká, včas informováni.

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top