Domácí pokusy z chemie
logo

obsah

Milí žáci,

pokud rádi něco objevujete a s oblibou zkoumáte různé látky, třeba i ty, co máte doma v kuchyni, pak vaše badatelská činnost může začít. Staňte se mladými chemiky a nejlépe kuchyň proměňte v chemickou laboratoř. Nejprve se svým záměrem seznamte rodiče a požádejte je o souhlas, případně součinnost.

Pokusy, které vás zde čekají, jsou snadno proveditelné s dostupnými pomůckami. Ani netušíte, že k jejich provedení nepotřebujete drahé laboratorní chemické sklo, to bez problémů nahradíte nádobím, které máte doma, ať už to jsou skleničky, misky, talíře, PET lahve, nálevka, odměrka, lžíce, hrnec a jiné. Látky, s nimiž budete pracovat, najdete ve spíži, popřípadě požádáte rodiče, zda byste si je mohli zakoupit. Pomůcky, např. plochá baterie, svíčka, špejle, nit, brčko, nafukovací balónek a další, jsou v obchodech rovněž dostupné.

Jsem přesvědčena, že mnohdy svými pokusy překvapíte nejen rodiče i sourozence, ale můžete se souhlasem vyučujícího předvést pokus v hodině svým spolužákům. Někdy se z vás stanou i kouzelníci, tak proč nezpestřit rodinné oslavy zajímavým chemickým kouzlem? Věřím, že se vaše touha po poznání naplní.

Při práci používejte vždy pracovní oděv, máte-li dlouhé vlasy, stáhněte si je gumičkou do culíku, dávejte pozor při manipulaci se zápalkami a ohněm. Pokud pracujete s hořlavinami, např. lihem, dbejte pokynů na obale. Na svém pracovišti udržujte pořádek, mějte zde jen ty věci, které pro práci potřebujete. Buďte opatrní, ať si něco neshodíte, nerozlijete a nerozbijete. Pamatujte, že musíte mít po ruce vždy hadr, aby vaše pracovní plocha byla čistá a suchá.

Chraňte své zdraví a nezapomeňte po pokusu vždy používané pomůcky umýt, uklidit vaši chemickou laboratoř a řádně si umýt ruce.

Tak vzhůru do pokusničení. Přeji vám, ať se každý experiment (= pokus) povede.

Pokusy pro vás vybrala, vyzkoušela a fotodokumentaci pořídila Mgr. Jarmila Hatková


Projekt EU - Moderně nejen v přírodních vědách
Základní škola Letohrad, Komenského 269