Hardware

Hardware je technické vybavení počítače. Je to vše na co si můžeme šáhnout. Vše je buď ukryto ve skříni počítače nebo se k počítači připojuje nebo se při práci s počítačem využívá.

Historie

počátky

Abychom pochopili princip chování počítače je třeba se vrátit do historie. Základní rysy počítače stanovil John von Neuman - už v roce 1945.

Počítač

  • bude používat dvojkovou soustavu - 0 a 1
  • bude mít procesor vykonávající instrukce postupně zadané v programu a bude mít paměť (operační) ve které program poběží
  • bude mít vstupní a výstupní zařízení
  • bude univerzální a pro různá využití se budou požívat různé programy

1.generace

Počítač byl konstruován přesně na míru danému úkolu. Program ve strojovém kódu byl převážně na přenosných medíích. Vstupy výstupy byly realizovány pomocí děrných štítků. Pamět v řádu několika kilobytů byla umístěna na otáčivém válci. Další součástky magnetické bubny, elektronky. Tyto stroje měly obrovské rozměry a vyžadovali neustálou údržbu.

1941    - ZuseZ4

1943    - MARK 1

1944    - ENIAC

1951    - UNIVAC - první sériově dodávaný počítací stroj

2.generace

Přichází s nástupem polovodičů. Výrazně se snížila spotřeba a zvýšila spolehlivost. Další vývoj ovlivnil vynález tranzistoru - 1948 - do počítačů zaveden v roce 1956. Díky tomu se také zmenšuje velikost počítacích strojů. Velký vývoj zazanmenává paměť - diskové bubny jsou postupně nahrazeny diskovou pamětí.

3.generace

V roce 1967 byl v Anglii postaven počítač Anita Mark 8 a firma IBM postavila  System 360 s využitím integovaných obvodů. Tyto stroje pracovali pouze jako primitivní kalkulačka - zvládaly pouze základní 4 početní operace. Teprve později přibývají další funkce. Vynález LED umožnil také vývoj displajů jako výstupu kalkulátorů.

4.generace

V roce 1971 zavedla firma Texas Instruments  výrobu mikroprocesorů.Mikroprocesor je integrovaný obvod který spojuje cca 10 000 tranzistorů. Centální jednotka v sobě obsahuje datové registry, řídící a výpočetní centrum. Tyto mikroprocesory zpočátku zpracovavaly je kratší slova v délce dvou, čtyř a osmi bytů oproti dnešním 32 a 64 bitům.

počátky PC

V roce 1983 byl představen počítač IBM PC/XT o rok později IBM PC/AT. To je počátek vývoje dnešních počítačů. Firmy Intel a AMD od té doby soupeří ve vývoji svých procesorů. Počítač je označován jako PC dle původního konceptu, ale není to jediná verze počítačů. Samostatnou vývojovou větví jsou počítače Apple Macintosh.

Základní jednotky informatiky

Všechny informace v počítači jsou uloženy a dále se s nimi pracuje ve formě jedniček a nul. Mluvíme o tom, že vše je digitální. Informace zda vodičem prochází proud či ne je nejmenší jednotkou informací bit [bit]. Tato jednotka je však příliš malá a tak vznikl byte [bajt] a další násobné jednotky jako kilobyte, megabyte...

 
1 bit (b) 1 nebo 0
1 byte (B) 8 bitů
1 kilobyte (kB) 1024 bytů
1 megabyte (MB) 1024 kilobytů
1 gigabyte (GB) 1024 megabytů

Tyto hodnoty neodpovídají klasickým převodům, které známe u jiných jednotek - tzn. kilo = tisíc. Proto byla v roce 1998 přijata norma, která potvrzuje i v informatice klasické převody a  pro původní 1 kilobyte byla zavedena jednotka kibibyte atd.. Otázkou zústává zda se tato skutečnost ujme či ne.

Galerie

foto2 foto3 foto4 foto5
foto2 foto3 foto4 foto5

 

 

 Vytvořeno v rámci projektu EU - Moderně nejen v přírodních vědách na ZŠ Letohrad, Komenského 269

logolink