Domácí pokusy z chemie
logo

Pokus č.73 - Důkaz uhličitanů


foto2 foto3 foto4 foto5

Pomůcky:

  • 4 skleničky
  • kousek vápence
  • vaječná skořápka
  • ulita hlemýždě
  • kypřící prášek do pečiva
  • ocet
  • karton

Postup:

Do každé skleničky dej asi centimetrovou vrstvu zkoumané látky a do čtvrtiny objemu nalij ocet a skleničky zakryj kartonem. Po hodině si prohlédni obsah skleniček.

Vysvětlení:

Ve všech případech se na povrchu látky tvoří bublinky plynného oxidu uhličitého. Je to důkaz přítomnosti uhličitanu vápenatého v daných vzorcích. Účinkem octa (8% kyselina octová CH3COOH) se uhličitan vápenatý CaCO3 rozkládá na oxid uhličitý CO2, vodu H2O a vzniká octan vápenatý (CH3COO)2Ca.

Rovnice:

CaCO3 + 2 CH3COOH → CO2 + H2O + (CH3COO)2Ca


Projekt EU - Moderně nejen v přírodních vědách
Základní škola Letohrad, Komenského 269