Operační systémy

Co je operační systém?

Jedná se o základní programové vybavení, které má na starost, komunikaci mezi hardware a programy, které chce uživatel používat. Zakoupíme-li nový počítač je nutné ho tzv. oživit pomcí operačního systému. Co prování - zajišťuje vstup dat z klávesnice a myši. Komunikuje s uživatelem. Organizuje přístup k prostředkům počítače paměť RAM, diskům atd. Spolupracuje s externími zařízeními. Reaguje na chyby programů.V minulosti pracoval pouze v řádkovém režimu, dnes převážně graficky.

Operační systémy

 • MSDOS
 • Microsoft Windows
 • Mac OS
 • Linux
 • Další

MS-DOS

Jeden z prvních operačních systémů od firmy Microsoft. Byl řádkový. Tento řežim byl nepřátelský pro hodně uživatelů a protobylo nutné nahradit ho grafickým prostředím. První byly pouze nástavby MS-DOSu - Windows3.1

Microsoft Windows

Celosvětově nejrozšířenější operační systém založený na principu práce v oknech. KOmunikuje prostřednictvím obrázků- ikon. Souborový systém je organizovaný stromově pomocí složek a souborů. Veškeré operace se složkami a soubory probíhají jednoduše pomocí klikání myší. historicky vznikla celá řada produktů - Windows 3.1 3.11, Windows 95, Windows98, Windows Milenium,Windows 2000, Windows NT, Windows XP, Windows Vista. V současné době verze Windows 7.

  +

 • celosvětově rozřířený OS - mnoho jazykových mutací
 • podpora

  -

 • časté chyby - nutné záplaty a opravy
 • některé verze nestabilní

Mac OS

Operační systém určený pro počítače Apple Macintosh. Je to systém podobný Windows, založený na práci s ikonami,okny. Toto prostředí bylo použito dříve než u Windows. Jedná se o velmi propracovaný spolehlivý systém, dnes ve verzi Mac OS X Tiger. Velmi rozšířený v severní Americe. U nás se hodně používá při tvorbě tiskovin.

  +

 • propracovaný OS
 • méně chyb než Windows

  -

 • malá rozšířenost

Linux

Jedná se o velmi stabilní systém. Pracuje jak v řádkovém tak grafickém režimu. Bývá zdarma, a proto je velmi rozšířen. Je velmi konfigurovatelný. To však může působit dost složitě na obsluhu. V řádkovém režimu velmi enáročný na hardware.

  +

 • většinou zdarma
 • velmi stabilní systém
 • málo počítačových virů

  -

 • mnoho verzí
 • slabá technická podpora

Další OS

 • Android - operační systém od firmy Google určený nyní hlavně pro mobilní zařízení - mobily a tablety
 • Serverové OS - operační systémy pro počítačové sítě např. Windows 2008 Server, Novell NetWare,UNIX

  Zajímavé odkazy

Vytvořeno v rámci projektu EU - Moderně nejen v přírodních vědách na Základní škola Letohrad, Komenského 269