Letohrad - město, kam chodím do školy
V roce 2006 jsme ve škole uskutečnili projekt s názvem Letohrad - město, kam chodím do školy. Projektu se zúčastnili všichni žáci školy, které jsme rozdělili do 16 skupin, a každá skupina zpracovala samostatné téma. Ve skupinách spolupracovali a navzájem si pomáhali žáci od 1. do 9. třídy. Výsledkem práce bylo 16 samostatných prezentací, kterými žáci svoji práci představili spolužákům.

Tato činnost byla pro nás inspirací, jak při příležitosti oslav 700. výročí první zmínky o Kyšperku přispět k širšímu povědomí o historii a současnosti města, představit známé osoby a upozornit na památky a přírodní zajímavosti Letohradu. Našim cílem bylo vytvořit ucelený a strukturovaný přehled a převést jej do elektronické podoby.

Doufáme, že potěšíme nejen letohradské rodáky, ale i další návštěvníky, kteří se chtějí o našem městě více dovědět, a že výsledkem své práce přispějeme k doplnění stávajících informací o Letohradu.
Použitá literatura a zdroje

Na projektu pracovali:

  • Mgr. Drahomíra Peterková
  • Mgr. Jarmila Hatková
  • Mgr. Petr Pupík

Spolupracoval:

  • MgA. Jaroslav TichýStránky školy
Stránky města Letohrad
Copyright © 2007 Website.com
Website template by Arcsin