Domácí pokusy z fyziky
logo

Pokus č.11 - Vznášedlo


foto2 foto3 foto4 foto5

Pomůcky:

  • CD disk
  • sekundové lepidlo nebo chemoprén
  • balónek
  • plastové pouzdro od kinofilmu

Postup:

do středu dna plastového pouzdra vytvoříme malý otvor o průměru 4 až 5 mm. Dno pouzdra přilepíme k CD disku tak, aby se středový otvor CD disku a plastového pouzdra navzájem kryly. Na opačný konec pouzdra navlékneme balónek a jednoduché vznášedlo je hotovo. Balónek nafoukneme otvorem v disku, a přiloženým prstem zamezíme úniku vzduchu. Vznášedlo položíme na hladkou podložku a prst uvolníme. Vznášedlo se pohybuje vlastní silou po podložce, dokud se vzduch z balónku nevyfoukne.

Vysvětlení:

vzduch uniká z balónku otvorem v pastovém pouzdře. Ten musí být přiměřeně velký, aby unikalo dostatečné množství vzduchu. Z otvoru se vzduch šíří všemi směry a vytváří tak mezi podložkou a CD diskem vzduchový polštář, po kterém se vznášedlo pohybuje. Tíha vznášedla je vyrovnávána tlakem unikajícího vzduchu z balónku.

Úspěšnost pokusu závisí na správné velikosti vypouštěcího otvoru. Z velkého otvoru uniká vzduch příliš rychle, malý otvor nestačí na vyvinutí dostatečného tlaku.


Projekt EU - Moderně nejen v přírodních vědách
Základní škola Letohrad, Komenského 269