Domácí pokusy z fyziky
logo

Pokus č.6 - statická elektřina


foto2 foto3 foto4 foto5

Pomůcky:

  • plastový obal na sešit, eurofolii, apod.
  • dva balónky
  • provázek
  • tyč na zavěšení balónků

Postup:

Položili jste si někdy otázku, odkud se bere elektřina? Ukažme si tu nejjednodušší – statickou elektřinu a její účinky. Elektrickým nábojem můžeme tělesa nabít (zelektrovat) různým způsobem. Například třením. Třeme-li nafouklý balónek a oděv, zůstane nám pak viset na závěsu, plátně nebo i na stěně. Stejným způsobem zelektrujeme i plastový obal, který nám přitahuje umyté vlasy. Dva balónky třeme vzájemně o sebe. Dříve vedle sebe volně visící balónky se nyní vzájemně přitahují. Máme-li v blízkosti malé kousky papírků, určitě se nám na zelektrovaná tělesa přichytí.

Vysvětlení:

Na elektricky nabitá tělesa působí přitažlivá nebo odpudivá elektrická síla. Při tření pak vzniká kladný a záporný elektrický náboj. Jsou-li tělesa nabitá stejným elektrickým nábojem, odpuzují se. Tělesa nabitá opačným elektrickým nábojem se naopak přitahují. Elektrická síla může působit i na lehká nenabitá tělesa. V tomto případě je vždy přitažlivá- elektricky nabité těleso přitahuje těleso nenabité.

K pokusu použijeme tkaninu s obsahem umělých vláken.


Projekt EU - Moderně nejen v přírodních vědách
Základní škola Letohrad, Komenského 269