Domácí pokusy z fyziky
logo

Pokus č.13 - Skotačivý míček


foto2 foto3 foto4 foto5

Pomůcky:

  • elektrický vysoušeč vlasů
  • pingpongový míček

Postup:

vysoušeč zapojíme do zásuvky a zvolíme režim chladného vzduchu. Připravíme si pingpongový míček. Zapneme vysoušeč a otočíme ho tak, aby vzniklý proud vzduchu směřovat kolmo vzhůru. Do proudícího vzduchu vložíme míček. Míček v proudu vzduchu skotačivě poskakuje, ale nespadne. Chvílemi musíme trochu zažonglovat (jako Jakub na obrázku), abychom míček v proudu vzduchu udrželi.

Vysvětlení:

na míček působí dvě síly – gravitační Fg a odporová Fo , která je způsobena proudícím vzduchem. Abychom vyrovnali gravitační sílu směřující svisle dolů, museli jsme proud vzduchu vycházející z vysoušeče nasměrovat svisle vzhůru.
Kulatý míček je obtékán vzduchem ze všech stran, tím z proudu nevybočí.


Projekt EU - Moderně nejen v přírodních vědách
Základní škola Letohrad, Komenského 269