Domácí pokusy z fyziky
logo

Pokus č.18 - Svítící jablka


foto2 foto3 foto4 foto5

Pomůcky:

  • 5 jablek
  • Holcovy svorky (lze použít i plastové kolíčky na prádlo)
  • spojovací vodiče
  • 5 měděných plíšků
  • LED dioda

Postup:

do každého jablka vpravíme několik centimetrů od sebe měděný a pozinkovaný. Plíšky propojíme vodiči vždy tak, že měděný plíšek jednoho jablka (kladný pól) je spojen s pozinkovaným plíškem dalšího jablka (záporný pól). Vytvořili jsme sériové zapojení elektrických článků. Na jednom konci sestavy nám pak zůstane volný pozinkovaný a na druhém konci měděný vývod. Ty připojíme na LED diodu.Ta se rozsvítí.

Vysvětlení:

vpravením měděného a pozinkovaného plech do jablka vytvoříme elektrický článek, kde měď tvoří kladnou a zinek zápornou elektrodu. Kyselé prostředí jablka se stane elektrolytem. Mezi elektrodami naměříme napětí asi 0,6 voltů (u každého jablka je jiné, záleží na jeho kyselosti). Spojíme–li 5 jablek za sebou, tj. do série, napětí jednotlivých článků se sčítá. Výsledné napětí soustavy jsou tedy asi 3 volty. Toto napětí způsobí průchod elektrického proudu soustavou (uzavřeným obvodem) a rozsvítí LED diodu.


Projekt EU - Moderně nejen v přírodních vědách
Základní škola Letohrad, Komenského 269