Domácí pokusy z fyziky
logo

Pokus č.9 - Proudění plynu


foto2 foto4 foto5

Pomůcky:

  • stojan
  • dva papíry
  • kolíčky na prádlo

Postup:

pomocí kolíčků na prádlo upevníme ke stojanu blízko sebe dva listy papíru. Nemáme-li stojan, použijeme jiný vhodný způsob upevnění papíru - např. dva rovnoběžně napnuté provázky. Mezi volně visící papíry začneme foukat. Listy se od sebe neoddálí, jak bychom čekali, naopak se k sobě přitahnou.

Vysvětlení:

při proudění vzduchu klesá tlak s jeho rostoucí rychlostí. Protože mezi papíry proudí vzduch rychleji, vznikne zde nižší tlak (podtlak), než je atmosférický tlak v okolí. Tlaková síla okolního vzduchu pak stlačí listy papíru k sobě.


Projekt EU - Moderně nejen v přírodních vědách
Základní škola Letohrad, Komenského 269