Domácí pokusy z fyziky
logo

Pokus č.12 - Vytvořte si sinusoidu


foto2 foto3 foto4 foto5

Pomůcky:

  • nůžky
  • nit, lepidlo na papír
  • jemný suchý písek
  • čtvrtku a balící papír
  • dva stojany

Postup:

ze čtvrtky vyrobíme kornout, jemuž ustřihneme špičku. Vznikne tak malý otvor. Kornout zavěsíme mezi stojany tak, aby vzniklo kyvadlo. Celou soustavu uspořádáme tak, aby zavěšený kornout mohl konat kmitavý pohyb. Zbalícího papíru zhotovíme přiměřeně široký a hlavně dostatečně dlouhý pás. Kornout naplněný pískem rozhoupáme. Papírový pás táhneme pod kývajícím kornoutem.

Pokus se lépe dělá ve dvou. Budete-li tři, nepotřebujete stojany. Šikovné ruce je nahradí.

Vysvětlení:

Kyvadlo vychylující se stejnoměrně na obě strany koná kmitavý pohyb. Unikající písek vytváří na papíře pravidelně se opakující křivku - sinusoidu. Je to grafické znázornění periodického děje, kterým pohyb kyvadla je.


Projekt EU - Moderně nejen v přírodních vědách
Základní škola Letohrad, Komenského 269