Domácí pokusy z fyziky
logo

Pokus č.4 - akustický tlak


foto2 foto3 foto4 foto5

Pomůcky:

  • rádio (reproduktorová bedna)
  • svíčka
  • zápalky

Postup:

na rádiovém přijímači naladíme stanici s kvalitním příjmem. Před reproduktor postavíme svíčku tak, aby po jejím zapálení byl plamen přibližně před středem reproduktoru. Hlasitost zvuku dostatečně zesílíme. Plamen svíčky komíhá v rytmu mluveného slova nebo hrající hudby.

Vysvětlení:

zvuk, který vydává chvějící se membrána reproduktoru rádia se šíří vzduchem. Dochází k zhušťování a zřeďování částic – ve vzduchu vznikají tlakové vlny (akustický tlak) ve stejném rytmu, v jakém kmitá membrána. Tlakové vlny působí na plamen svíčky a ohýbají ho. Akustický tlak je zvuková energie vysílaná zdrojem zvuku (reproduktorem). To dokazuje, že zvuk je forma energie.

Při použití reprobedny se samostatným basovým reproduktorem je efekt ještě výraznější. Plamen kmitá v rytmu basových tónů.

Bezpečnost:

při manipulaci se zápalkami a svíčkou dbejte maximální opatrnosti. Pokus provádějte za přítomnosti a pod dohledem rodičů.


Projekt EU - Moderně nejen v přírodních vědách
Základní škola Letohrad, Komenského 269