Domácí pokusy z fyziky
logo

Pokus č.17 - Vodivost slané vody


foto2 foto3 foto4 foto5

Pomůcky:

  • sklenici s vodou
  • plastová lžička
  • kuchyňská sůl
  • vodiče
  • plochá baterie
  • žárovka 2,5 voltu

Postup:

Podle schématu sestavíme elektrický obvod obsahující zdroj stejnosměrného napětí (plochou baterii), žárovku a hrneček s vodou. Vodiče ponořené do vody se nesmějí dotýkat. Zjistíme, že obvodem neprochází elektrický proud, protože žárovka nesvítí. Do vody nasypeme asi 3 až 4 lžičky kuchyňské soli a zamícháme. Na vodičích ve vodě se nám začnou vylučovat bublinky. Nastala elektrolýza vodného roztoku kuchyňské soli. Necháme-li reakci chvilku probíhat, začne se žhavit vlákno žárovky. Obvodem prochází elektrický proud.

Vysvětlení:

voda z vodovodu nám elektrický proud nevedla, protože obsahovala malé množství volných, elektricky nabitých částic. Když jsme do vody nasypali kuchyňskou sůl (chlorid sodný), nastala reakce, kdy se chlorid sodný rozkládá na kladné ionty sodíku a záporné ionty chlóru. Tím začal mít roztok dostatečné množství volných, elektricky nabitých částic a umožnil průchod elektrického proudu.

A co ty bublinky? V okolí vodiče připojeného ke kladnému pólu zdroje se vylučoval plyn chlór, v okolí vodiče připojeného k zápornému pólu zdroje se vylučoval plyn vodík.


Projekt EU - Moderně nejen v přírodních vědách
Základní škola Letohrad, Komenského 269