Domácí pokusy z fyziky
logo

Pokus č.14 - Neposlušná skládanka


foto2 foto3 foto4 foto5

Pomůcky:

  • obyčejný kancelářský papír formátu A4
  • nůžky

Postup:

nejprve si z papíru vyrobíme čtverec- libovolný roh papíru přeložíme k protilehlé straně a vytvořený obdélník odstřihneme. Čtverec přeložíme na polovinu, vzniklý obdélník ještě jednou na polovinu. Papír rozložíme zpět do čtverce, překlady jsou vodorovně. Levý okraj přeložíme asi 2 cm dovnitř, pravý přeložíme tak, aby sahal až k levému a přehneme zpět na polovinu. Pravou krajní polovinu ještě jednou přehnutím rozpůlíme a složíme dle obrázku. Zahneme všechny čtyři rohy a dokončíme skládanku dle obrázku. Celý postup je na videu.

Vysvětlení:

umístění těžiště závisí na rozložení hmoty v tělese. Vzniklá skládanka je opticky osově souměrná, ale hmotu má rozloženou nerovnoměrně. Proto těžiště není v geometrickém středu tělesa, ale je vychýleno k té straně, kde je složeného papíru více. Je-li více složeného papíru v horní polovině skládanky, těžiště je posunuto směrem nahoru - skládanka má vratkou polohu a po lehkém impulsu se překlopí. Setrvačné síly způsobí prodloužení pohybu. Proto se skládanka v prvním případě nepřeklopit nechce, ale v druhém případě se ochotně překulí.


Projekt EU - Moderně nejen v přírodních vědách
Základní škola Letohrad, Komenského 269