Práva žáků

Každý žák má kromě svých povinností i svoje práva:

  • Být respektován, patřit do školního kolektivu, nebýt opomíjen.
  • Vyjádřit svůj názor, pokud bude vyjadřován v souladu s pravidly slušného chování (za svoje názory nemohou být postihováni).
  • Na poskytnutí pomoci a rady, když má problémy.
  • Na odpočinek, aby se nepřetahovaly hodiny. Volně se pohybovat po škole v prostorách k tomu určených, pokud nebude svým chováním rušit a omezovat ostatní.
  • Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím.
  • Na doučování - vysvětlení látky po nemoci.
  • Aby učitel svoji špatnou náladu a problémy nepřenášel na žáky, aby jim byl učitel přítelem, kamarádem.
  • Na vznášení připomínek, přicházet s náměty na zlepšení práce školy a prostředí.
  • Na důstojné řešení kázeňských přestupků.
  • Mít možnost vzdělávat se nad rámec osnov školy.

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top