whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)

 

Vnitřní oznamovací systém pro podání oznámení o protiprávním jednání.

Na základě Směrnice (EU) č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen "Směrnice") a zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), zavedla Základní škola Letohrad, Komenského 269 vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům a ostatním osobám, které byli s naší organizací v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

 

Oznámení obsahuje informace, které a) má znaky trestného činu, b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, c) porušuje tento zákon, nebo d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie

 

Oznámení lze příslušné osobě podat:

a) prostřednictvím webového formuláře (preferovaný způsob komunikace):

FORMULÁŘ

 

b) písemně na adresu: ZŠ Letohrad, Komenského 269, 561 51 Letohrad

s označením obálky „NEOTVÍRAT - pouze do rukou příslušné osoby - whistleblowing“

c) osobním jednáním: osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem (jednání může proběhnout i mimo úřední hodiny) d) podání může být učiněno rovněž prostřednictvím externího komunikačního systému Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

 

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top