Školní psycholog

V souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zabezpečuje naše základní škola poradenské služby prostřednictvím školního poradenského týmu, jehož členy jsou školní psycholožka, výchovný poradce a školní metodik prevence, poradce pro kariérové poradenství a pedagog volného času.

 Činnost školního poradenského týmu je zaměřena na poskytování psychologických a výchovně poradenských služeb studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

 Cílem našeho působení je vytvářet a udržovat pozitivní klima ve škole a zajišťovat vhodné podmínky pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků v rámci primární prevence rizikového chování a tak předcházet dalšímu rozvoji problémů.

 K našim prioritám patří:

 podpora a udržování pozitivního sociálního klimatu ve třídách, zejm. prostřednictvím práce se všemi subjekty školy, a to i se studenty, kteří v současnosti nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnost

  • zajištění včasné intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
  • realizace preventivních programů ve škole a sledování jejich účinnosti
  • zajištění kvalitní služby kariérového poradenství pro studenty
  • zajištění fungující a efektivní komunikace mezi školou a rodiči
  • poskytování metodické podpory pedagogickým pracovníkům
  • realizace spolupráce s dalšími poradenskými institucemi

Výhodou školního poradenského týmu je, že může poskytnout případnou pomoc okamžitě a přímo ve škole. Všichni členové týmu jsou odborníci, využívají znalosti prostředí a atmosféry školy, jsou blízcí a dosažitelní nejen pro studenty, ale i pro rodiče a pedagogy.

Poskytování poradensko-psychologických služeb školou je bezplatné.


 Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zajišťuje tyto činnosti:  

  

Personální složení školního poradenského týmu:                       

  • školní psycholog Mgr. Simona Hybšová
  • vedení školy – Mgr. Ivana Veselá a Mgr. Petr Pupík
  • výchovná poradkyně a poradkyně pro volbu povolání Mgr. Marcela Peřinová
  • preventistky – Mgr. Eva Čečetková a Mgr. Ivana Veselá

 

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top