Školní družina - dokumenty ke stažení

Provozní řád školní družiny

 1. Školní družina je v provozu denně od 6.30 – 16.15 hod.
 2. Škola se otevírá v 6.25 hodin.
 3. O hlavních prázdninách je provoz uzavřen a o vedlejších prázdninách se otevírá podle počtu (nejméně deset) přihlášených žáků.
 4. Přihláška do ŠD je závazná na celý školní rok, docházka je stanovena v zápisním lístku ŠD. Uvolnění a vyzvedávání žáka viz Vnitřní řád ŠD.
 5. Po skončení ranní družiny v 7.45 hod. odcházejí žáci do tříd samostatně.
 6. Po vyučování (tj. po 4. vyučovací hodině) se žáci shromažďují ve družině a společně odcházejí s vychovatelkou na oběd. Po 5. a dalších vyučovacích hodinách odcházejí na oběd v doprovodu učitelky. Za žáka, který byl ve škole a do družiny se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.
 7. V prostorách ŠD, na chodbách a v prostorách sociálního zařízení se chová slušně, neotvírá okna a dbá pokynů o bezpečném chování. Při pobytu v přírodě dbá pokynů vychovatelky, nebere do rukou nebezpečné předměty a chová se tak, aby neohrožoval bezpečnost svoji a ostatních žáků.
 8. Do ŠD žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu.
 9. Ve družině žák udržuje pořádek, neničí hračky, pomůcky a nábytek. Při úmyslném poškození zařízení ŠD je žákovi stanovena náhrada. Z místnosti neodnáší hračky a pomůcky ŠD.
 10. Pokud se žák zraní, nahlásí vychovatelce úraz ještě ten den. 
 11. Kontakt na družinu +420 603 276 016

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top