Jsme úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Našim zřizovatelem je Město Letohrad, podle zřizovací listiny je kapacita školy 450 žáků.

 V současné době se počet pohybuje kolem 310 žáků. Sídlíme ve 120 let staré budově. V devadesátých letech minulého století byl vybudován nový pavilon, jenž slouží převážně prvnímu stupni. Nachází se v něm třídy s hracím koutkem, dvě oddělení školní družiny pro žáky 1. stupně, školní jídelna, učebna hudební výchovy a dvě počítačové učebny.

Škola má od roku 2011 vyměněná okna a v roce 2012 bylo dokončeno zateplení pláště budovy. Ta je umístěna na okraji historické části obce u hlavní silnice poblíž parku. Nedaleko školy jsou dvě autobusové zastávky, jedna na náměstí a druhá u Průmyslové střední školy. Pro bezpečnost dětí byl zřízen průchod z náměstí a přechody pro chodce přímo u budovy. Na bezpečné přecházení žáků do školy ráno dohlíží městská policie.


Ve škole pracuje v současné době 35 pedagogických pracovníků. Snažíme se o rozvoj všech žáků, nabízíme jim řadu kroužků a jiných mimoškolních aktivit. V šestém ročníku pro žáky připravujeme adaptační kurs, žáci druhého stupně se mohou zúčastnit lyžařského nebo vodáckého výcviku. Pravidelně se účastníme sportovních i znalostních soutěží, naši žáci byli úspěšní v biologické, matematické nebo zeměpisné olympiádě, v soutěži Poznáváme nejlepšího chemika, Brněnské logické soutěži, Matematickém expresu, Logické olympiádě . Dobře se nám daří i v přírodopisných poznávacích soutěžích. Od prvního ročníku vyučujeme anglický jazyk, v sedmém ročníku si mohou žáci zvolit buď německý nebo ruský jazyk. Od roku 2016 pracuje na naší škole i školní psycholog. Nepedagogických pracovníků působí na naší škole 11.


Škola je moderně vybavená, žákům slouží 14 kmenových tříd, 13 odborných učeben, malá tělocvična a hřiště s umělým povrchem. K užívání je k dispozici tělocvična TJ Spartak Letohrad. Přestávky žáci mají možnost trávit na  travnatém dvoře, který je vybaven pingpongovým stolem, basketbalovými koši, nebo na školní hřišti, případně v tělocvičně.

Pro výuku slouží 2 učebny výpočetní techniky po 18 a 12 počítačích se sluchátky a velkým množstvím výukových programů do každého předmětu, v kmenových učebnách a třech odborných dataprojektory, tiskárna, scanner.  V učebně přírodopisu a zeměpisu, fyziky a chemie je vizualizér, který je propojen s dataprojektorem, závěsný systém na mapy, přibyla laboratorní místnost, děti se starají o zvířata v zookoutku. Na druhém stupni je pro žáky dostupná wi-fi síť, aby mohli při výuce využít mobilní zařízení.

Cizí jazyky vyučujeme ve třídě vybavené ovládacím pultem s magnetofonem připojeným na sluchátka pro každého žáka, videem a neformálně uspořádanými lavicemi. K užívání je také nformační centrum (knihovna a třída s promítací technikou, čítárna). Kvalitní vybavení je v dílnách, školní kuchyňce, učebně hudební výchovy. V hodinách pěstitelských činností žáci pracují na školní zahradě a ve skleníku. Volně dostupný je pro žáky i pedagogy internet.

K odborným učebnám přiléhají kabinety F, Ch, Pp, Z a dílen. Další sbírky pomůcek jsou soustředěny v kabinetech M, Čj, D, Vv, Hv a Tv. Vybavení sbírek je v současné době dostatečné a v některých případech nadstandardní, průběžně doplňované dle dostupných finančních prostředků.

V každém patře obou budov se nachází hygienické zázemí. Ve společné vstupní části nového pavilonu je prostor, kde jsou uzamykatelné šatny a šatní skříně. Škola má světlé a čisté prostory. Na vzhledu vnitřních prostor školy se ve větší míře podílí žáci pod vedením učitelů. Škola je zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol.

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top