Nadační fond

Cílem Nadačního fondu je rozvoj duchovních a fyzických hodnot a vzdělanosti žáků  základní školy Letohrad, Komenského 269 a to zejména:

  • zlepšování výchovného prostředí – úpravy a vybavení učeben a odborných kabinetů
  • nákup nových učebních pomůcek a učebnic ke zvýšení úrovně vzdělávání
  • rozvoj školní knihovny a studovny
  • oceňování nejlepších žáků a reprezentantů školy
  • poskytování materiální pomoci pro výuku sociálně slabým žákům
  • poskytování příspěvků na lyžařský výcvik, plavecký výcvik, exkurze žáků, kulturní a obdobné akce, podpora školního sportovního klubu
  • finanční a materiální podpora žáků reprezentujících školu
  • péče o zdraví a protidrogová prevence

 Číslo účtu pro finanční příspěvky: 27-3095220287/0100

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top