Důležitá sdělení

V souladu s novelou zákona č.250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je příspěvková organizace povinna zveřejnit návrh rozpočtu na příští rozpočtový rok a střednědobý výhled rozpočtu na nejméně dva roky následující po roce, kdy je sestavován rozpočet.

 Návrh rozpočtu na rok 2023 najdete zde a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 najdete na zde.

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top