úterý, 02 duben 2024 04:55

Zápis do 1. ročníku

zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád). 

 

Zápis do 1. ročníku

 

Vážení rodiče,

 

zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád). 

 

 

Ve školním roce 2024/2025 bychom rádi otevřeli dvě první třídy.

O zařazení do konkrétní třídy rozhoduje ředitelka školy a informace bude známá na akci Pasování na školáka (13. 6. 2024)

 

Termín zápisu pro školní rok 2024/2025 je stanoven na 12. dubna 2024

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce proběhne v termínu 12. dubna 2024 v době od 14.00 do 17.00 hodin v budově I. stupně školy, 1. a 2. patro.

Budou zapsány všechny děti, které dovrší k 31. 8. 2024 šest let.

Zápisu se musí zúčastnit také děti, jimž byla odložena školní docházka.

Každé dítě dostane při zápisu registrační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a na vstupních dveřích školy po ukončení správního řízení.

 

Způsob konání zápisu

Zápis bude rozdělen na administrativní část a rozhovor s paní učitelkou. Souběžně se můžete zúčastnit aktivit, které připraví patroni budoucích prvňáčků.

 

Jak postupovat

Pokud budete žádat o přijetí k základnímu vzdělávání, přineste s sebou:

·         Kopie rodného listu dítěte v těchto možných podobách: v digitální podobě – sken, fotografie; v papírové podobě – prostá kopie

·         Občanský průkaz zákonného zástupce

·         V případě cizinců – cestovní doklad uchazeče i zákonného zástupce, vízum či potvrzení o prodloužení víza strpění

Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024, doloží zákonný zástupce vyjádření: Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025, doloží zákonný zástupce 2 vyjádření: Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + odborného (dětského) lékaře dítěte.

Podává-li žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte jiná osoba, než je zákonný zástupce dítěte, doloží tato osoba prostřednictvím plné moci své oprávnění dítě zastupovat.

 

Další dokumenty:

·         Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělání pro školní rok 2024/2025

·         Dotazník pro rodiče pro školní rok 2024/2025 – informace z tohoto dokumentu využijeme pro účely školní matriky a při tvorbě žákovských kolektivů

Žádosti obdržíte buď ve své mateřské škole nebo si je můžete si stáhnout na webu naší školy, případně vyplnit v den zápisu ve škole – administrativní část zápisu.

 

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplníte Žádost o odklad (lze ho vyplnit ve škole) a dodejte potvrzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, a to v době zápisu 12. dubna 2024. Pokud Vám bude chybět některý z požadovaných dokumentů (zpráva z poradenského zařízení nebo od lékaře) je potřeba tyto dokumenty dodat do 31. května 2024.

Nejvíce vás zajímá

 • Zápis do 1. ročníku

  zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád). 

   

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

 • Zápis do 1. ročníku

  zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád). 

   

 • Vodácký výcvik

  Ač se to nezdá, tak se blíží konec školního roku a s ním i vodácký výcvik na Vltavě.

Foto z naší školy

Top