Psycholog

Vážení rodiče, milí žáci,

mým úkolem je být ve škole pro Vás a budu ráda, když se nám společně podaří vytvářet co nejlepší atmosféru ve třídách a škole a také zajišťovat podmínky pro kvalitní vzdělávání.

Cíle mého působení ve škole:

  • zajistit přátelskou atmosféru uvnitř tříd, tak, aby se žáci cítili ve škole dobře
  • nabídnout pomocnou ruku těm, kteří to budou potřebovat a projeví o to zájem

Jako školní psycholožka mohu využívat znalosti prostředí a atmosféry školy a budu dosažitelná pro všechny, kdo se rozhodnou mé nabídky využít.  

 

Kdo se na mě může obrátit::

  • žáci

Se žáky se můžeme setkávat při práci s celou třídou i při individuálních konzultacích – můžete se na mě obracet v situacích, které pro Vás budou nepříjemné, neobvyklé, v tu chvíli neřešitelné…, např. když máte potíže se soustředěním, s učením, s chováním, necítíte se ve třídě dobře,  nerozumíte se spolužáky, s učiteli, trápí Vás tréma, strach ze zkoušení, prožili jste traumatizující zážitek nebo Vás trápí cokoliv jiného.

  • rodiče

Rodičům jsem k dispozici jako poradce ve chvílích, kdy hledáte vhodné techniky školní přípravy, zabýváte se tím, jak vést své dítě, případně řešíte výukové, výchovné či rodinné problémy. Nejedná se však o pedagogicko-psychologické vyšetření, to je předmětem služeb poskytovaných pedagogicko-psychologickou poradnou. Stejně tak nejde ani o terapii, spíše Vám nabízím bezpečný prostor pro diskuzi o tématech, která nemusí být vždy jednoduchá nebo o problémech, které vás tíží a v danou chvíli nemají jasné či jednoznačné řešení.

  • pedagogové

Ve škole budu úzce spolupracovat s pedagogy na vytváření přátelské atmosféry ve třídách,  na prevenci i řešení sociálně nežádoucích jevů, mohou se na mě obracet s problematikou výukových či výchovných potíží žáků apod.

 

Zacházení s citlivými údaji:

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy, pracuje v souladu s profesním Etickým kodexem schváleným Asociací školních psychologů ČR a SR a je vázán mlčenlivostí - informace z rozhovorů jsou důvěrné a nebudou poskytovány dalším osobám. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

 

Jak si domluvit konzultaci:

  • konzultaci si prosím domluvte elektronicky na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • konzultace probíhají v prostorách staré budovy ZŠ – má pracovna je v chodbě naproti ředitelně
  • konzultace probíhají v úterý a ve středu v odpoledních hodinách

 Obraťte se na mě, kdykoli budete mít pocit, že se potřebujete poradit nebo třeba jen něco prodiskutovat a ujasnit si své stanovisko.

 Jsem tady pro Vás!

 Mgr. Simona Hybšová  

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top