neděle, 19 listopad 2017 14:55

Říjen byl na naší škole opět velmi plodným měsícem nabitým mnoha akcemi a událostmi.

Hned na začátku měsíce měli žáci 2. stupně možnost shlédnout speciální program 3D kina, ve které se proměnila místní učebna přírodopisu a zeměpisu. Velké množství speciálních vícerozměrných efektů nadchlo jak žáky, tak i učitele.

Dne 16. října se všichni žáci zúčastnili velmi zajímavé přednášky o kosmonautice a životě na mezinárodní vesmírné stanici, kterou nám poutavě představil pan Milan Halousek z Centra studentských aktivit z České kosmické kanceláře.

Ve středu 18. října se také konal první oborový den. Žáci 2. stupně se předem přihlásili na vypsaná témata k jednotlivým učitelům. Vytvořili tak různorodé studijní skupiny, ve kterých se věnovali například chemickým pokusům, zjišťovali informace a zajímavosti o našem slovenském sousedovi a vařili halušky, vytvářeli anglický časopis, navrhovali nábytek do školy, zjišťovali informace o reklamě a plánovali reklamní spoty, navštívili fitness centrum či tvořili keramické betlémové figurky.

Měsíc říjen také nabídl žákům 2. stupně účast na logické olympiádě.

Plně se rozběhla činnost některých kroužků jako je například Přírodovědné odpoledne s paní učitelkou Hatkovou nebo Odpoledne s Merkurem vedené paní učitelkou Krejčovou.

Ani 1. stupeň nezahálel. Dne 12. října ve třetích třídách proběhla akce Společně u jednoho stolu – akce třídy a rodičů. Poté se prvňáčci setkali společně s deváťáky, kteří nad nimi převzali symbolický patronát. Mezi výlety patřila návštěva hradecké hvězdárny pátou třídou a plavání ŠD v České Třebové.

Aby se dětem ve třídě žilo a spolupracovalo co nejlépe, opět byly realizovány preventivní programy PPP Krok za krokem a Před tabulí, za tabulí a společná hravá setkání se školní psycholožkou.

Pedagogický sbor byl i v říjnu velmi aktivní a pracoval na svém vzdělávání a sebezdokonalování. Jednotliví učitelé se účastnili mnoha seminářů a školení například na téma Inkluze či novinek v programu Bakalář. Společně se pak všichni pedagogové zúčastnili speciálního metodického setkání na téma školní prostředí, autorita a kázeň a prošli školením první pomoci Českého červeného kříže.

Vendula Michalcová

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top