čtvrtek, 11 říjen 2018 12:38

Co jsme dělali v září

Prázdniny utekly jako voda a opět tu máme září a s ním mnoho práce

 

nejen pro učitele, ale celý školní personál a také samotné žáky.

Školní rok jako vždy začal pro učitele už poslední týden v srpnu, kdy bylo potřeba vyřídit velké množství administrativy, nachystat třídy a další prostory školy a pomalu začít plánovat výuku a vůbec celý školní rok 2018/2019.

Letošní školní rok byl jako vždy zahájen v pondělí 3. září, ale jelikož nám nepřálo počasí, museli jsme slavnostní a zahajovací shromáždění ze školního dvora přesunout do jednotlivých tříd. Hned první školní čtvrtek se konaly třídní schůzky, kdy si rodiče přišli pro důležité informace k průběhu školního roku a akcím v něm chystaném.

Ve dnech 12.–14.9. a 17.–19.9. se nově vzniklé kolektivy obou šestých tříd účastnily osvědčených adaptačních kurzů v Areálu zdraví v Dolní Čermné. Děti zde absolvovaly velké množství rozmanitých aktivit zaměřených na tvorbu dobře fungujícího třídního kolektivu.

Postupně se začaly rozbíhat i různé soutěže a plánovat výlety a exkurze. Dne 26. září se žákyně 6. a 7. tříd zúčastnily přespolního běhu, kde skončily druhé. Zuzka Kubíčková ze 7.A pak v soutěži jednotlivců získala 1. místo a i další její spoluběžkyně obsadily přední příčky. Ve stejný den se pak žáci 5. třídy zúčastnili exkurze směr Villa Nova v Uhřínově. A v neposlední řadě se ve čtvrtek 27. září konal společný výlet žáků 1. a 9. třídy do Častolovic.

A jak už tak bývá zvykem, naši pedagogové nelení a již od září pracují na svém zdokonalování a školení v různých oblastech. Naše školní preventistky se hned několikrát účastnily studia v Ústí nad Orlicí, výchovná poradkyně pak dalšího vzdělávání v Praze.

Závěrem lze říci, že září bylo perné a doufáme, že jak učitelům, tak i žákům dlouho vydrží nasazení, se kterým se do nového školního roku pustili.

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top