pondělí, 26 říjen 2020 17:50

Volby do Školské rady

Oznámení o vyhlášení voleb do Školské rady

ohrad 26. 10. 2020

Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů,

 

vyhlašuji volby do Školské rady

Základní školy, Letohrad, Komenského 269

 

Datum voleb 26. 11. – 27. 11. 2020

Volby proběhnou elektronicky prostřednictvím ankety ve školním informačním systému Bakaláři. Anketa bude zveřejněna v elektronické žákovské knížce. 

Letohrad, 26.10.2020

 

                                                                                              Skácelíková Pavla, ředitelka školy

Nejvíce vás zajímá

Naposledy upraveno

Poslední aktuality

Foto z naší školy

Top